Stop (huiselijk) geweld
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het initiatief voor de oprichting van de Stichting Anfora (en de daaraan gekoppelde werkgroep) komt uit Italië waar vrouwenmoorden steeds meer toenemen. De Italiaanse, landelijk opererende vrouwenorganisatie Unione Donne Italia (UDI) zet zich in voor de maatschappelijke positie van de Italiaanse vrouw. Een afdeling van deze organisatie uit Pescara, een gebied dat qua regio overeenkomsten vertoont met die van de regio Oldambt, heeft samenwerking gezocht met een aantal Oldambster vrouwen. Om toekomstige projecten in goede banen te leiden is vervolgens de Stichting Anfora “Stop Feminicide” Nederland (in november 2014) opgericht.


Op 5 februari 2015 vond de kick-off, in de vorm van een lezingenavond plaats. In de bibliotheek van Winschoten sprak Margreet de Boer, Eerste Kamerlid voor GroenLinks o.a. over het verdrag van Istanbul en het belang van gendergelijkheid. Tineke Franssens, ervaringsdeskundige bij Stichting Zijweg in Loosdrecht hield, als ervaringsdeskundige, een zeer persoonlijk en indringend verhaal over huiselijk geweld. In de zaal vertegenwoordigers van hulpverleningsinstanties, beleidsmedewerkers, een wethouder van de gemeente Oldambt (Ricky van den Aker) en andere geïnteresseerden.

Na deze eerste activiteit heeft Stichting Anfora tal van andere activiteiten georganiseerd; zo vond er een uitwisseling plaats met groep UDI vrouwen uit Pescara Italië. Ontvangst op het stadhuis door burgemeester Pieter Smit en wethouder Ricky van den Aker en Laura Broekhuizen. Presentatie op de stoep van het gemeentehuis. Estafetteloop/wandeling van stadhuis naar Tramwerkplaats met ons symbool een ANFORA (kruik als symbool van solidariteit om aan elkaar doorgeven en waarin vrouwen hun verhaal/ervaringen anoniem kunnen deponeren, omdat zij dit niet op een andere manier kunnen/durven uiten). Middagsessie in de Halte Democratie (nieuwe raadszaal) met genodigden van diverse organisaties o.a. Het Kopland, Politie, Maatschappelijk Werk, Stichting Alsahaba. Uitleg met PowerPointpresentatie van Het Kopland, filmpje van de UDI groep, uitleg over onze werkwijze hier bij melding van huiselijk geweld en hulpverleningstraject.

Organiseerde Stichting Anfora in de Marktpleinkerk in Winschoten een zeer geslaagd rondetafelgesprek over huiselijk geweld met panelleden (vertegenwoordigers van de gemeente, politie, wijkverpleging, Het Kopland, huisartsen en Stichting Alsahaba) waarbij aan de hand van getoonde informatie en stellingen een discussie werd gevoerd over het voorkomen, en de aanpak van huiselijk geweld. Na de pauze werden de bezoekers betrokken in de discussie. In de kerk was tevens de geleende fototentoonstelling uit Leer te zien. (met hulp van expositiepanelen van de gemeente Oldambt). Circa 50 belangstellenden (o.a. drie dames uit Leer) maakten de avond tot een succes. Het rondetafelgesprek werd geleid door discussieleider Jan van der Meide van RTV Noord. De professionele geluidsinstallatie werd verzorgd door Smit Beeld en Geluid.

De meest ambitieuze en grootschalige activiteit tot op heden was de fotocampagne tegen huiselijk geweld 'De Galerie van Standpunten tegen (huiselijk) geweld'. In totaal zijn er meer dan 100 foto-standpunten ontvangen, samengebracht tot De Galerie van Standpunten tegen (huiselijk) geweld. De Galerie van Standpunten is zowel als (reizende) fototentoonstelling uitgebracht alsook in boekvorm (zowel de fototentoonstelling als het boekwerkje is op verzoek aan te vragen).

Stichting Anfora blijft zich inzetten om het thema huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Zij doet dit door voorlichting te geven (op scholen, verenigings-of clubavonden en voor andere geïnteresseerden) en activiteiten te organiseren.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu